Posts tagged ขาย

dpa-t2000-1 copy

เครื่องตั้งเวลาสำหรับระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไอพี (แบบแยกคนละเครื่อง)

เครื่องตั้งเวลาสำหรับระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไอพี  ตัวนี้เป็นแบบแยกภายนอกสำหรับชุดควบคุมระบบเสียงไร้ หรือตามสายที่ไม่มีชุดตั้งเวลาภายในตัว ราคาพิเศษ

ตั้งเวลา 99 ลำดับการทำงานต่อวัน

ช่องต่อจ่ายไฟอุปกรณ์ภายนอก 4 ช่อง

เครื่องตั้งเวลาประกาศเสียงเพลงก่อนเข้างาน เลิกงาน เครื่องตั้งเวลา เครื่องตั้งเวลา กริ่งโรงงาน โรงเรียน -เสียงกริ่งโรงงาน แบบตั้งเวลา เสียงกริ่ง ออด

 

X DPA-2000X DPA-T200X ขายX จำหน่ายX ซ่อมX ติดตั้งX นายออดิโอX บริการX ระบบเสียงตามสายX ระบบเสียงไร้สายX ระบบเสียงไอพีX รับติดตั้งX ราคาX สำหรับX ออดตั้งเวลาX ออดบอกเวลาX ออดพักเบรกX ออดอิเล็กทรอนิกส์X ออดเข้างานX ออดเวลาเลิกงานX ออดเวาลาพักX ออดเสียงดนตรีX ออดไฟฟ้าX เครื่องตั้งเวลา

ibs-tx

ระบบกระจายเสียงไร้สาย All in One หน้าจอสัมผัส สำหรับ เทศบาล,อบตฯ

สุดยอดนวัตกรรมการสื่อสารไร้สาย  รูปแบบใหม่ รวมการทำงานของชุดส่งวิทยุ, ชุดควบคุม,ชุดจ่ายไฟ,เครื่องเล่น CD,MP3,Digital Mixer ,สัญญาณเตือนภัย,ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์ และเครื่องตั้งเวลา อยู่ในตัวเดียวกัน (ALL in One) ควบคุมและสั่งงานผ่านหน้าจอขนาด  7นิ้ว ระบบสัมผัส สะดวกทั้งการแสดงผลและสั่งงาน ดูทันสมัย ใช้งานง่าย

IBS_all_in_one_กระจายเสียงไร้สาย

ibs-tx

  • ระบบส่ง UHF 420.200 MHz.  กำลังส่ง 1 10 W   ปรับได้
  • ระบบจ่ายไฟในตัวพร้อม Outlet   3 x 220Vac 50Hz
  • ระบบแสดงผล และควบคุมสั่งงานผ่านจอสัมผัส (TOUCH SCREEN)
  • ระบบเครื่องรับวิทยุ  FM ดิจิตอล
  • ระบบปรับแต่งเสียงและเครื่องรวมสัญญาณดิจิตอล 8 ช่อง
  • ระบบเครื่องเล่น CD , MP3 , USB THUMB DRIVE
  • ระบบการสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์ ( TELEPHONE HYBRID)
  • ระบบส่งสัญญาณเตือนภัย (EMERGENCY ALARM SYSTEM)

ระบบกระจายเสียงไร้สาย และระบบ สัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์( Emergency alarm system)

ตัวอย่างการใช้งานระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์

ตัวอย่างการใช้งานระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ในแบบต่างๆ

รูปแบบที่ 1 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ที่มีขนาดใหญ่ โดยในแต่ละหมู่บ้านก็สามารถจะเลือกประกาศภายในแต่ละหมู่หรือจัดรายการเองได้ด้วย หากกรณีต้องการรับสัญญาณเสียงจากเทศบาลฯ/อบต. ก็สามารถเลือกกลับมาได้ ซึ่งแบบนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม086-375577-
ID Line 0863175577

รูปแบบที่ 2 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้านขนาดไม่ใหญ่มาก หรือแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ และไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเอง แต่ต้องการกระจายลำโพงให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นกลุ่มโดยสามารถรองรับลำโพงได้ถึง 10 ชุดต่อกลุ่ม และจะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม 086-375577-
ID Line 0863175577
รูปแบบที่ 3 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณตั้งแต่ กรุณาสอบถาม086-375577-
ID Line 0863175577
รูปแบบที่ 4 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 3 แต่จะเพิ่มชุดแผงจ่ายไฟพลังแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ และไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม086-375577-
ID Line 0863175577
รูปแบบที่ 5 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 2และ3 (ขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงและระยะที่ต้องการกระจายเสียง)แต่ตำแหน่งติดตั้งจะมีเสาหอกระจายข่าวสูง 10 เมตรขึ้นไปเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น โดยจะมีส่วนที่เป็นหอกระจายข่าวเพิ่มขึ้นนั่นเอง(ราคาขึ้นอยู่กับแบบของหอกระจายข่าว)

สนใจสินค้าสอบถามรายละเอียด 086-3175577 Line 0863175577 คุณเต้

ตารางเปรียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

 คุณลักษณะเฉพาะ

เสียงตามสายมาตรฐาน

เสียงตามสายดิจิตอล (เข้ารหัสแยกโซน)

เสียงไร้สาย (คลื่นวิทยุความถี่  420.200 MHz)

เสียงไร้สาย/ตามสาย ผ่านโครงข่ายไอพี(IP)

การใช้งาน

ระบบเสียงตามสายทั่วไป,เสียงตามสายในชุมชน,หมู่บ้าน,เทศบาลฯ อบต.

เสียงตามสายระยะไกล หรือที่ต้องการแยกโซน(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ระบบเสียงไร้สายระยะไกล  ,หอกระจายข่าวไร้สาย(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ได้ทั้งเสียงตามสายและไร้สายทั่วไป ทั้งระยะใกล้ และไกล ที่มีโครงข่าย IP พร้อม(ระดับชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต.)

คุณภาพเสียง

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป(ขาดเสียงทุ้ม)

ระดับเสียงประกาศ ,กระจายเสียงทั่วไป จนถึงระดับคุณภาพสูง

การแบ่งโซน

ได้(ยุ่งยาก)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ระยะทางในการเดินสาย

ไม่เกิน 4กิโลเมตร

มากกว่า 10กิโลเมตร

-

ขึ้นอยู่กับโครงข่าย IP

ระยะทางในการส่งไร้สาย

-

-

มากกว่า 10กิโลเมตร(ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

มากกว่า 10กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

ปัญหาการรบกวนจากช่องความถี่คลื่นวิทยุ

-

-

มีผลต่อคุณภาพเสียง, มีโอกาสเกิดการรบกวนได้สูง

ไม่มีผลต่อคุณภาพเสียง, โอกาสเกิดการรบกวนน้อย

ปัญหาอื่นๆ ที่พบโดยทั่วไป

สายขาด,สายโดนขโมย

สายขาด,สายโดนขโมย

-

-

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

-

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

ที่ชุดลูกข่ายทุกตัว

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

การทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ(ทีปลายทาง)

ไม่มีผล

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

การคำนึงถึงที่ตั้งของสถานีรับ

ไม่มี

ตรงไหนก็ได้

ตรงไหนก็ได้ที่รับสัญญาณจากชุดแม่ข่ายได้

จุดที่สามารถรับ-ส่งสัญญาณกับชุดแม่ข่ายได้

การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสาย/ไร้สาย ของระบบ ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงไร้สายนี้เท่านั้น

สามารถนำโครงข่ายไร้สาย IP  ไปใช้งานอื่นๆทั้ง ภาพ,เสียง และข้อมูล เช่น ระบบกล้องวงจรปิด IP , ระบบ Internet WiFi ฯลฯ เป็นต้น

งบประมาณในการทำโครงการ

ต่ำ

(งบเริ่มต้น 50,000.- บาทขึ้นไป)

ปานกลาง ถึงสูงกรณีต้องเดินสายระยะทางไกล

 (งบเริ่มต้น 200,000.- บาทขึ้นไป)

สูง

(งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

สูง กรณีทำเฉพาะโครงการระบบเสียง แต่จะถูกลงและคุ้มมากหากนำไปใช้ร่วมกับโครงการอื่นๆ

(งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

เนื่องจากแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน การเลือกนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มกับงบประมาณ จึงควรให้ผู้เชียวชาญช่วยแนะนำ  ไม่เช่นนั้นโครงการที่ท่านจัดทำก็เป็นแค่เป็นที่อาศัยของนก หนูมาทำรัง ต้องการที่ปรึกษาโครงการติดต่อได้ฟรี 086-317-5577 หรือติดต่อทางเมล info@9it.in.th

ระบบกระจายเสียงไร้สาย,เสียงไร้สาย,เสียงตามสาย,หอกระจายข่าว,หอกระจายเสียง,กระจายเสียงไร้สาย,ผู้ผลิต,หอไร้สาย, ระบบกระจายเสียงชนิดใช้ความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ

ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ต้า ขุนตาล ข่วงเปา จอมทอง จุน จุน เกาะคา เกาะคา
ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ป่าตาล ขุนตาล ดอยแก้ว จอมทอง ทุ่งรวงทอง จุน ท่าผา เกาะคา
บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ยางฮอม ขุนตาล บ้านแปะ จอมทอง พระธาตุขิงแกง จุน นาแก้ว เกาะคา
บ้านธิ บ้านธิ ครึ่ง เชียงของ บ้านหลวง จอมทอง ลอ จุน นาแส่ง เกาะคา
ห้วยยาบ บ้านธิ บุญเรือง เชียงของ แม่สอย จอมทอง หงส์หิน จุน ลำปางหลวง เกาะคา
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ริมโขง เชียงของ แม่สอย จอมทอง ห้วยข้าวก่ำ จุน วังพร้าว เกาะคา
ป่าพลู บ้านโฮ่ง เวียง เชียงของ สบเตี๊ยะ จอมทอง ห้วยยางขาม จุน ศาลา เกาะคา
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงดาว เชียงดาว เจดีย์คำ เชียงคำ ใหม่พัฒนา เกาะคา
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง สถาน เชียงของ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงบาน เชียงคำ ไหล่หิน เกาะคา
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ห้วยซ้อ เชียงของ ปิงโค้ง เชียงดาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ นาแก งาว
ท่าตุ้ม ป่าซาง บ้านแซว เชียงแสน เมืองคอง เชียงดาว น้ำแวน เชียงคำ บ้านโป่ง งาว
นครเจดีย์ ป่าซาง ป่าสัก เชียงแสน เมืองงาย เชียงดาว ฝายกวาง เชียงคำ บ้านร้อง งาว
น้ำดิบ ป่าซาง แม่เงิน เชียงแสน เมืองนะ เชียงดาว แม่ลาว เชียงคำ บ้านหวด งาว
บ้านเรือน ป่าซาง โยนก เชียงแสน แม่นะ เชียงดาว ร่มเย็น เชียงคำ บ้านแหง งาว
ปากบ่อง ป่าซาง เวียง เชียงแสน ปงตำ ไชยปราการ เวียง เชียงคำ บ้านอ้อน งาว
ป่าซาง ป่าซาง ศรีดอนมูล เชียงแสน แม่ทะลบ ไชยปราการ หย่วน เชียงคำ ปงเตา งาว
ม่วงน้อย ป่าซาง โชคชัย ดอยหลวง ศรีดงเย็น ไชยปราการ อ่างทอง เชียงคำ แม่ตีบ งาว
มะกอก ป่าซาง ปงน้อย ดอยหลวง หนองบัว ไชยปราการ เชียงม่วน เชียงม่วน หลวงใต้ งาว
แม่แรง ป่าซาง หนองป่าก่อ ดอยหลวง ดอยเต่า ดอยเต่า บ้านมาง เชียงม่วน หลวงเหนือ งาว
ต้นธง เมืองลำพูน งิ้ว เทิง ท่าเดื่อ ดอยเต่า สระ เชียงม่วน แจ้ห่ม แจ้ห่ม
ในเมือง เมืองลำพูน งิ้ว เทิง บงตัน ดอยเต่า คือเวียง ดอกคำใต้ ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
บ้านกลาง เมืองลำพูน เชียงเคี่ยน เทิง บ้านแอ่น ดอยเต่า ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ บ้านสา แจ้ห่ม
บ้านแป้น เมืองลำพูน ตับเต่า เทิง โปงทุ่ง ดอยเต่า ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ปงดอน แจ้ห่ม
ประตูป่า เมืองลำพูน ปล้อง เทิง มืดกา ดอยเต่า ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ เมืองมาย แจ้ห่ม
ป่าสัก เมืองลำพูน แม่ลอย เทิง เชิงดอย ดอยสะเก็ด บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ แม่สุก แจ้ห่ม
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน เวียง เทิง ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด บ้านปิน ดอกคำใต้ วิเชตนคร แจ้ห่ม
ริมปิง เมืองลำพูน ศรีดอนไชย เทิง ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด บุญเกิด ดอกคำใต้ เถินบุรี เถิน
เวียงยอง เมืองลำพูน สันทรายงาม เทิง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด ป่าซาง ดอกคำใต้ นาโป่ง เถิน
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน หงาว เทิง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ แม่ถอด เถิน
หนองช้างคืน เมืองลำพูน หนองแรด เทิง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด สันโค้ง ดอกคำใต้ แม่ปะ เถิน
หนองหนาม เมืองลำพูน ป่าแงะ ป่าแดด ป่าลาน ดอยสะเก็ด หนองหล่ม ดอกคำใต้ แม่มอก เถิน
เหมืองง่า เมืองลำพูน ป่าแดด ป่าแดด แม่คือ ดอยสะเก็ด ห้วยลาน ดอกคำใต้ แม่วะ เถิน
เหมืองจี้ เมืองลำพูน โรงช้าง ป่าแดด แม่โป่ง ดอยสะเก็ด ขุนควร ปง ล้อมแรด เถิน
อุโมงค์ เมืองลำพูน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด ควร ปง เวียงมอก เถิน
ทากาศ แม่ทา สันมะค่า ป่าแดด ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด งิม ปง แจ้ซ้อน เมืองปาน
ทาขุมเงิน แม่ทา ตาดควัน พญาเม็งราย สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด นาปรัง ปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
ทาทุ่งหลวง แม่ทา เม็งราย พญาเม็งราย สันปูเลย ดอยสะเก็ด ปง ปง บ้านขอ เมืองปาน
ทาปลาดุก แม่ทา แม่ต๋ำ พญาเม็งราย สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด ผาช้างน้อย ปง เมืองปาน เมืองปาน
ทาแม่ลอบ แม่ทา แม่เปา พญาเม็งราย ดอยหล่อ ดอยหล่อ ออย ปง หัวเมือง เมืองปาน
ทาสบเส้า แม่ทา ไม้ยา พญาเม็งราย ยางคราม ดอยหล่อ ดงเจน ภูกามยาว กล้วยแพะ เมืองลำปาง
ก้อ ลี้ เจริญเมือง พาน สองแคว ดอยหล่อ แม่อิง ภูกามยาว ชมพู เมืองลำปาง
ดงคำ ลี้ ดอยงาม พาน สันติสุข ดอยหล่อ ห้วยแก้ว ภูกามยาว ต้นธงชัย เมืองลำปาง
นาทราย ลี้ ทรายขาว พาน โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงแรง ภูซาง ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
ป่าไผ่ ลี้ ทานตะวัน พาน ม่อนปิ่น ฝาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
แม่ตืน ลี้ ธารทอง พาน แม่ข่า ฝาง ป่าสัก ภูซาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
แม่ลาน ลี้ ป่าหุ่ง พาน แม่คะ ฝาง ภูซาง ภูซาง บ้านค่า เมืองลำปาง
ลี้ ลี้ ม่วงคำ พาน แม่งอน ฝาง สบบง ภูซาง บ้านเป้า เมืองลำปาง
ศรีวิชัย ลี้ เมืองพาน พาน แม่สูน ฝาง จำป่าหวาย เมืองพะเยา บ้านแลง เมืองลำปาง
วังผาง เวียงหนองล่อง แม่เย็น พาน เวียง ฝาง ท่าจำปี เมืองพะเยา บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
หนองยวง เวียงหนองล่อง แม่อ้อ พาน สันทราย ฝาง ท่าวังทอง เมืองพะเยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
หนองล่อง เวียงหนองล่อง เวียงห้าว พาน เขื่อนผาก พร้าว บ้านต๋อม เมืองพะเยา บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
สันกลาง พาน ทุ่งหลวง พร้าว บ้านต๊ำ เมืองพะเยา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
สันติสุข พาน น้ำแพร่ พร้าว บ้านตุ่น เมืองพะเยา พระบาท เมืองลำปาง
สันมะเค็ด พาน บ้านโป่ง พร้าว บ้านสาง เมืองพะเยา พระบาท เมืองลำปาง
หัวง้ม พาน ป่าตุ้ม พร้าว บ้านใหม่ เมืองพะเยา พิชัย เมืองลำปาง
ดอยลาน เมืองเชียงราย ป่าไหน่ พร้าว แม่กา เมืองพะเยา เวียงเหนือ เมืองลำปาง
ดอยฮาง เมืองเชียงราย แม่ปั๋ง พร้าว แม่ต๋ำ เมืองพะเยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง
ท่าสาย เมืองเชียงราย แม่แวน พร้าว แม่นาเรือ เมืองพะเยา สวนดอก เมืองลำปาง
ท่าสุด เมืองเชียงราย เวียง พร้าว แม่ปืม เมืองพะเยา หัวเวียง เมืองลำปาง
นางแล เมืองเชียงราย สันทราย พร้าว แม่ใส เมืองพะเยา ดอนไฟ แม่ทะ
บ้านดู่ เมืองเชียงราย โหล่งขอด พร้าว เวียง เมืองพะเยา นาครัว แม่ทะ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ สันป่าม่วง เมืองพะเยา น้ำโจ้ แม่ทะ
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เจริญราษฎร์ แม่ใจ บ้านกิ่ว แม่ทะ
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ บ้านเหล่า แม่ใจ บ้านบอม แม่ทะ
แม่ยาว เมืองเชียงราย ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ ป่าแฝก แม่ใจ ป่าตัน แม่ทะ
รอบเวียง เมืองเชียงราย ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ แม่ใจ แม่ใจ แม่ทะ แม่ทะ
ริมกก เมืองเชียงราย ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ แม่สุก แม่ใจ แม่ทะ แม่ทะ
เวียง เมืองเชียงราย พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ศรีถ้อย แม่ใจ วังเงิน แม่ทะ
สันทราย เมืองเชียงราย ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ สันดอนแก้ว แม่ทะ
ห้วยชมภู เมืองเชียงราย แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ หัวเสือ แม่ทะ
ห้วยสัก เมืองเชียงราย วัดเกต เมืองเชียงใหม่ ผาปัง แม่พริก
จอมสวรรค์ แม่จัน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ พระบาทวังตวง แม่พริก
จันจว้า แม่จัน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระบาทวังตวง แม่พริก
จันจว้าใต้ แม่จัน หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ แม่ปุ แม่พริก
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ แม่พริก แม่พริก
ป่าซาง แม่จัน หายยา เมืองเชียงใหม่ จางเหนือ แม่เมาะ
ป่าตึง แม่จัน กองแขก แม่แจ่ม นาสัก แม่เมาะ
แม่คำ แม่จัน แจ่มหลวง แม่แจ่ม บ้านดง แม่เมาะ
แม่จัน แม่จัน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม บ้านดง แม่เมาะ
แม่ไร่ แม่จัน ท่าผา แม่แจ่ม แม่เมาะ แม่เมาะ
ศรีค้ำ แม่จัน บ้านจันทร์ แม่แจ่ม สบป้าด แม่เมาะ
สันทราย แม่จัน บ้านทับ แม่แจ่ม ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม ร่องเคาะ วังเหนือ
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่แดด แม่แจ่ม วังแก้ว วังเหนือ
แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม วังซ้าย วังเหนือ
แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง แม่ศึก แม่แจ่ม วังใต้ วังเหนือ
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว กื้ดช้าง แม่แตง วังทรายคำ วังเหนือ
ดงมะดะ แม่ลาว ขี้เหล็ก แม่แตง วังทอง วังเหนือ
บัวสลี แม่ลาว ช่อแล แม่แตง วังเหนือ วังเหนือ
ป่าก่อดำ แม่ลาว บ้านช้าง แม่แตง นายาง สบปราบ
โป่งแพร่ แม่ลาว บ้านเป้า แม่แตง แม่กัวะ สบปราบ
เจดีย์หลวง แม่สรวย ป่าแป๋ แม่แตง สบปราบ สบปราบ
ท่าก๊อ แม่สรวย เมืองก๋าย แม่แตง สมัย สบปราบ
ป่าแดด แม่สรวย แม่แตง แม่แตง ทุ่งงาม เสริมงาม
แม่พริก แม่สรวย แม่หอพระ แม่แตง เสริมกลาง เสริมงาม
แม่สรวย แม่สรวย สบเปิง แม่แตง เสริมขวา เสริมงาม
วาวี แม่สรวย สบเปิง แม่แตง เสริมซ้าย เสริมงาม
ศรีถ้อย แม่สรวย สันป่ายาง แม่แตง ปงยางคก ห้างฉัตร
เกาะช้าง แม่สาย สันมหาพน แม่แตง เมืองยาว ห้างฉัตร
บ้านด้าย แม่สาย อินทขิล แม่แตง แม่สัน ห้างฉัตร
โป่งงาม แม่สาย ขี้เหล็ก แม่ริม วอแก้ว ห้างฉัตร
โป่งผา แม่สาย ดอนแก้ว แม่ริม เวียงตาล ห้างฉัตร
แม่สาย แม่สาย โป่งแยง แม่ริม หนองหล่ม ห้างฉัตร
เวียงพางคำ แม่สาย แม่แรม แม่ริม ห้างฉัตร ห้างฉัตร
ศรีเมืองชุม แม่สาย แม่สา แม่ริม
ห้วยไคร้ แม่สาย ริมใต้ แม่ริม
ท่าข้าม เวียงแก่น ริมเหนือ แม่ริม
ปอ เวียงแก่น สะลวง แม่ริม
ม่วงยาย เวียงแก่น สันโป่ง แม่ริม
หล่ายงาว เวียงแก่น ห้วยทราย แม่ริม
ดอนศิลา เวียงชัย เหมืองแก้ว แม่ริม
ผางาม เวียงชัย ดอนเปา แม่วาง
เมืองชุม เวียงชัย ทุ่งปี้ แม่วาง
เวียงชัย เวียงชัย ทุ่งรวงทอง แม่วาง
เวียงเหนือ เวียงชัย บ้านกาด แม่วาง
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง แม่วิน แม่วาง
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง ทาเหนือ แม่ออน
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง บ้านสหกรณ์ แม่ออน
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า แม่ทา แม่ออน
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า ห้วยแก้ว แม่ออน
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า ออนกลาง แม่ออน
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า ออนเหนือ แม่ออน
เวียง เวียงป่าเป้า ท่าตอน แม่อาย
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า บ้านหลวง แม่อาย
สันสลี เวียงป่าเป้า มะลิกา แม่อาย
แม่นาวาง แม่อาย
แม่สาว แม่อาย
แม่อาย แม่อาย
สันต้นหมื้อ แม่อาย
เปียงหลวง เวียงแหง
เมืองแหง เวียงแหง
แสนไห เวียงแหง
บ่อแก้ว สะเมิง
แม่สาบ สะเมิง
ยั้งเมิน สะเมิง
สะเมิงใต้ สะเมิง
สะเมิงเหนือ สะเมิง
แช่ช้าง สันกำแพง
ต้นเปา สันกำแพง
ทรายมูล สันกำแพง
บวกค้าง สันกำแพง
แม่ปูคา สันกำแพง
ร้องวัวแดง สันกำแพง
สันกลาง สันกำแพง
สันกำแพง สันกำแพง
ห้วยทราย สันกำแพง
ออนใต้ สันกำแพง
ป่าไผ่ สันทราย
เมืองเล็น สันทราย
แม่แฝก สันทราย
แม่แฝกใหม่ สันทราย
สันทรายน้อย สันทราย
สันทรายหลวง สันทราย
สันนาเม็ง สันทราย
สันป่าเปา สันทราย
สันพระเนตร สันทราย
หนองหาร สันทราย
หนองแหย่ง สันทราย
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง
ทุ่งต้อม สันป่าตอง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง
บ้านกลาง สันป่าตอง
บ้านแม สันป่าตอง
มะขามหลวง สันป่าตอง
มะขุนหวาน สันป่าตอง
แม่ก๊า สันป่าตอง
ยุหว่า สันป่าตอง
สันกลาง สันป่าตอง
ขัวมุง สารภี
ชมภู สารภี
ไชยสถาน สารภี
ดอนแก้ว สารภี
ท่ากว้าง สารภี
ท่าวังตาล สารภี
ป่าบง สารภี
ยางเนิ้ง สารภี
สันทราย สารภี
สารภี สารภี
หนองผึ้ง สารภี
หนองแฝก สารภี
ขุนคง หางดง
น้ำแพร่ หางดง
บ้านปง หางดง
บ้านแหวน หางดง
สบแม่ข่า หางดง
สันผักหวาน หางดง
หนองแก๋ว หางดง
หนองควาย หางดง
หนองตอง หางดง
หางดง หางดง
หารแก้ว หางดง
นาเกียน อมก๋อย
ม่อนจอง อมก๋อย
แม่ตื่น อมก๋อย
ยางเปียง อมก๋อย
สบโขง อมก๋อย
อมก๋อย อมก๋อย
นาคอเรือ ฮอด
บ่อสลี ฮอด
บ่อหลวง ฮอด
บ้านตาล ฮอด
หางดง ฮอด
ฮอด ฮอด

pa-2_1

ระบบเสียงตามสายมาตรฐานทั่วไป (Conventional Public address System)

ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ

ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ Sound Public Address System เป้นแบบที่นิยม กันมากที่สุดและใช้กันมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (Conventional Public address System) http://www.9it.in.th 

ระบบการกระจายเสียงไปตามสาย คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็นไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นเสียง CD/VCD/DVDMP3 หรือจากเครื่องรับวิทยุ หรือแหล่งอื่นๆ แล้วส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อทำการขยายให้ได้กำลังสูง เพื่อจะได้ส่งไปตามสายในระยะทางที่ไกลๆ โดย ที่ปลายทางจะมีลำโพงต่ออยู่

ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบเสียงตามสาย เสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศ ระบบกรจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมายในทางเดียวกัน  อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูบแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง ไม่สำคัญ แต่พื้นฐานหลักการจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เขียนมาในตอนต้น

การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก โดยปกติจะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจาก ยิ่งระยะทางไกลจะทำให้เกิดความต้านทานในสาย และทำให้สัญญาณเสียงเบาลง

ข้อดีของระบบเสียงตามสายแบบนี้คือ ง่าย สะดวกในการติดตั้งและดูแคุณภาพเสียงระดับประกาศใช้ได้ แต่ไม่นิยมใช้กับระยะทางไกล ถึงแม้จะสามารถทำให้ส่งได้หลายสิบกิโลได้ก็ตาม (จำเป็นต้องใช้ขนาดสายที่ใหญ่ขึ้น,กำลังส่งสูงขึ้น หรือมีอุปกรณ์ขยายเสียงระหว่างทาง) ดังนั้นการเลือกใช้งานจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกแบบและติดตั้ง เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วอาจเจอปัญหาหลายๆอย่างได้

ตัวอย่างการออกแบบ งบเริ่มต้น 50,000ขึ้นไป

ตัวอย่างระบบกระจายเสียงสำหรับ ชุมชน/ หมู่บ้าน/ หน่วยงาน/ โรงงาน ที่ต้องการติดตั้งระบบเสียงตามสายจำนวนจุดลำโพงไม่เกิน 10 ตัวและระยะสายไม่เกิน 1 กิโลเมตร อุปกรณ์ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ระบบกระจายเสียงตามสายสำหรับ ชุมชน/หมู่บ้าน/โรงงาน) พร้อมติดตั้ง( ลำโพง Horn ไม่เกิน 15 ตัว) ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 เครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 1
2 เครื่องตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ สำหรับเปิดข่าว หรือเปิดเพลงเคารพธงชาติเช้า-เย็น หรือตั้งเวลาเข้างาน/เลิกงานกรณีใช้กับโรงงาน (อุปกรณ์เสริม ไม่ใช้ก็ได้)
3 เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล AM/FM (อุปกรณ์เสริม ไม่ใช้ก็ได้)
4 เครื่องเล่น DVD/CD/MP3  (อุปกรณ์เสริม ไม่ใช้ก็ได้)
5 ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ 1
6 ชุดลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็ก  (อุปกรณ์เสริม ไม่ใช้ก็ได้)
7 ลําโพงฮอร์นปากกลมขนาด 15 นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60W 10
8 ชุดควบคุมระดับเสียงและป้องกันลำโพงขาด  (อุปกรณ์เสริม ไม่ใช้ก็ได้)
9 สายนำสัญญาณเสียง 1000
10 อุปกรณ์ประกอบร่วมอื่นๆสำหรับใช้ในการติดตั้ง 1
งบประมาณค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 50,000 ขึ้นไป

หมายเหตุ;รูปแบบรายละเอียดและราคาที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับแนวทางในการกำหนด หรือทราบงบประมาณในเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับการเลือกคุณภาพของอุปกรณ์ และรายละเอียดของงาน ซึ่งจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาถ้าจะให้ง่าย ลูกค้าควรมีตัวเลขงบประมาณในใจ เช่นไม่เกินเท่านี้ เท่านั้นบาท จะทำให้ง่ายในการทำงานและได้เนื้องานที่ตรงกับความต้องการของท่าน เพราะงานระบบเป็นงานที่สามารถออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย  การพิจารณาเพียงแค่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว อาจจะตามมาด้วยปัญหาในภายหลังอีกสารพัด เลือกมืออาชีพให้บริหารจัดการตามงบของท่านดีกว่า ผลงานได้ตามที่ต้องการ งบประมาณไม่มีบานปลาย สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ 086-317-5577

(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเช่น จำนวนจุดที่จะติดตั้งลำโพง พื้นที่ ระยะ งบประมาณ เป็นต้น)

 

หากระบบนี้ยังไม่ถูกใจลองดู

ระบบหอกระจายข่าว

ระบบเสียงไร้สาย

ระบบเสียงผ่านเครือข่าย

 

ip network pa750

ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP Network Public Address System ,IP Network Audio System,IP Network Audio Broadcast System

nstream1ระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แจ้งเตือนในกลุ่ม Line เมื่อมีการกระจายเสียง สามารถกดรับฟังเสียงประกาศผ่านโทรศัพท์ได้ทันที #สนใจสอบถามรายละเอียด 0863175577

internet3

net7
internet_company

ใหม่ล่าสุด เทคโนโลยีการกระจายเสียงผ่าน Internet  รองรับทั้งแบบไร้สายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Internet 3G/4G/5G  และตามสายผ่าน ADSL/Fiber To Home  Hi Speed Internet สะดวก หมดปัญหาเรื่องการเดินสายระยะไกล  สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน  ทั้งชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน เทศบาล อบต  บริษัทที่มีหลาย สาขา หลายจังหวัด ส่งกระจายเสียงข้ามประเทศ ข้ามจังหวัดได้เลย  สนใจปรึกษาได้ Mobile/Line 0863175577 

 

 

IP Network Public Address System ,IP Network Audio System , IP Network Audio Broadcast System เป็นรูปแบบใหม่ของระบบกระจายเสียงสาธารณะผ่านโครงข่ายหรือ ผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (Ethernet) และ อินเทอร์เน็ต (Internet)  เป็น Audio over IP , Audio over Internet รองรับทั้งแบบเสียงตามสาย หรือไร้สาย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า  รองรับการแบ่งโซน ควบคุมการเปิด/ปิดจากส่วนกลาง  สะดวก ประหยัด และง่ายในการเพิ่มขยาย สามารถเชื่อมเข้ากับระบบ LAN เดิมของหน่วยงานได้เลย เหมาะกับทุกหน่วยงาน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. วัด และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น

ระบบกระจายเสียงผ่าน IP Network รูปแบบที่ง่ายๆ การใช้งานไม่ยุ่งยากสามารถรองรับการตั้งแบ่งกลุ่มได้ตั้งแต่ 1โซนขึ้นไป ส่งสัญญาณผ่าน LAN หรือ ระบบ  Wifi  Wireless Access Point  ก็ได้ เพียงแค่ตั้งชุดส่ง  และชุดรับสัญญาณ ทำ Link แทนสาย ก็สามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายได้ สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน เพราะปัจจุบันทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีระบบ LAN เดินทั่วถึงทุกอาคารอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสายอีกต่อไป

ปัจจุบัน สามารถรองรับการส่งผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G, 4G/LTE, 5G ได้ สามารถประยุกต์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับทำ เสียงประกาศสาธารณะ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย ระยะไกล สำหรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องขออนุญาตใช้  ทดแทนระบบคลื่นวิทยุ 420.200MHz ที่จำกัดเฉพาะหน่วยงาน อปท. เทศบาลฯ อบต.เท่านั้น

 สำหรับหน่วยงานที่มีหน่วยงาน หรือสาขากระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป สามารถนำระบบนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้กระจายข่าวสาร เสียงตามสายระยะไกล ผ่าน Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันท่วงที ในงบประมาณที่ประหยัด สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 086-3175577 , 089-6080077  ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

1.เทศบาล, อบต , หมู่บ้าน ,

สำหรับกระจายเสียงจากเทศบาล/อบต. ไปยังแต่ละหมู่  สามารถเลือกหมู่ที่จะกระจายเสียงได้ ในแต่ละหมู่สามารถเลือกกระจายเสียงเฉพาะหมู่ของตังเองได้ ชุดเครื่องขยายเสียงในแต่ละจุดจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเลือกกระจายเสียงเท่านั้น เมื่อเลิกใช้จะดับทำให้ประหยัดไฟ ทำงานเปิด-ปิดอัตโนมัติตามการเลือก ไม่ต้องคอยโทรบอกให้ปิด-เปิด

2.โรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย

3.โรงงาน

4.ธนาคาร

5.รัฐวิสาหกิจ

6.หน่วยงานราชการ

7.โรงพยาบาล

.

สามารถประ

เสียงตามสาย เสียงไร้สาย เสียงไอพี กล้องวงจรปิด กล้องไอพี IP network CCTV ,IP PA

เสียงตามสาย เสียงไร้สาย เสียงไอพี กล้องวงจรปิด กล้องไอพี IP network CCTV ,IP PA

สนใจสอบถามรายละเอียด 086-317-5577

เครื่องควบคุมและส่งสัญญาณเสียง IP Network PA Control and Transmitter ,Network Audio System ราคาเริ่มต้น พิเศษ

เครื่องรับและขยายสัญญาณเสียง IP Network PA Receiver and Power AMP ราคาเริ่มต้น พิเศษ

การออกแบบและนำไปใช้งานระบบเสียงผ่านไอพีสามารถประยุกต์ได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน , งบประมาณ  เช่นใช้ Link ระหว่างระบบเสียงแบบเดิม จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง  หรือ ใช้ร่วมกับระบบเดิมบางส่วนเป็นต้น ท่านสามารถปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ ฟรี 086-317-5577  ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับระบบเสียงผ่านไอพี 13 โซน เพิ่มเติมได้ที่นี่ cat_ip     2-copy ระบบกระจายเสียงสาธารณะผ่านโครงข่ายไอพี  IP Network (Internet Protocol) ทั้งแบบเสียงตามสาย หรือไร้สาย การออกอากาศแบบมัลติฟังก์ชั่น (Multi-Function) ที่ตอบสนองทุกการใช้งาน ของผู้ใช้อย่างแท้จริง ช่วยให้การจัดรายการ การประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ง่าย เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส มีหน้าจอแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค (GUI-Graphic User Interface) ทั้งยังสามารถส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน ทั้งยัง ให้คุณภาพเสียงการออกอากาศระดับ Hi-End  รองรับทั้งแบบเสียงตามสาย (LAN/WAN) และไร้สาย WiFi รองรับการแบ่งโซน ควบคุมการเปิด/ปิดจากส่วนกลาง สะดวก ประหยัด และง่ายในการเพิ่มขยาย สามารถเชื่อมเข้ากับระบบ LAN เดิมของหน่วยงานได้เลย เหมาะกับทุกหน่วยงาน  ARC IP Broadcasting System ARC IP-TX ARC IP-RX IP Network PA Receiver and Power AMP ระบบเสียงผ่านเครื่อข่ายไอพี (Voice over IP Network) ระบบเสียงไอพี ระบบเสียงผ่านแลน ระบบเสียงผ่าน IP Network ระบบเสียงผ่าน Internet ITC T6700R , T-6702A , T-6701

ระบบกระจายเสียงตามสาย ไร้สาย แบบดิจิตอล ไอพี IP AUDIO (Audio IP Network System ) ผ่านเครือข่ายเน็ตเวอร์คคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เครื่องเข้ารหัสสัญญาณจากอนาล็อก (Analog) เป็นดิจิตอล (Digital) ในรูปแบบการทำงานผ่าน IP (Internet Protocol) เพื่อการส่ง สัญญาณเสียงที่ต้องการ โดยการส่งผ่านทางย่านความถี่2.4GHz, 5 GHz (Wireless broadband) โดยตรง หรือทางระบบ Network (Internet, ADSL, LAN, Other)ไปสู่ปลายทาง Solution ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network Audio Transmitter) Network Audio System ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงเสียงผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network Audio Receiver)   ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ต้า ขุนตาล ข่วงเปา จอมทอง จุน จุน เกาะคา เกาะคา ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ป่าตาล ขุนตาล ดอยแก้ว จอมทอง ทุ่งรวงทอง จุน ท่าผา เกาะคา บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ยางฮอม ขุนตาล บ้านแปะ จอมทอง พระธาตุขิงแกง จุน นาแก้ว เกาะคา บ้านธิ บ้านธิ ครึ่ง เชียงของ บ้านหลวง จอมทอง ลอ จุน นาแส่ง เกาะคา ห้วยยาบ บ้านธิ บุญเรือง เชียงของ แม่สอย จอมทอง หงส์หิน จุน ลำปางหลวง เกาะคา บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ริมโขง เชียงของ แม่สอย จอมทอง ห้วยข้าวก่ำ จุน วังพร้าว เกาะคา ป่าพลู บ้านโฮ่ง เวียง เชียงของ สบเตี๊ยะ จอมทอง ห้วยยางขาม จุน ศาลา เกาะคา ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงดาว เชียงดาว เจดีย์คำ เชียงคำ ใหม่พัฒนา เกาะคา หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง สถาน เชียงของ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงบาน เชียงคำ ไหล่หิน เกาะคา เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ห้วยซ้อ เชียงของ ปิงโค้ง เชียงดาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ นาแก งาว ท่าตุ้ม ป่าซาง บ้านแซว เชียงแสน เมืองคอง เชียงดาว น้ำแวน เชียงคำ บ้านโป่ง งาว นครเจดีย์ ป่าซาง ป่าสัก เชียงแสน เมืองงาย เชียงดาว ฝายกวาง เชียงคำ บ้านร้อง งาว น้ำดิบ ป่าซาง แม่เงิน เชียงแสน เมืองนะ เชียงดาว แม่ลาว เชียงคำ บ้านหวด งาว บ้านเรือน ป่าซาง โยนก เชียงแสน แม่นะ เชียงดาว ร่มเย็น เชียงคำ บ้านแหง งาว ปากบ่อง ป่าซาง เวียง เชียงแสน ปงตำ ไชยปราการ เวียง เชียงคำ บ้านอ้อน งาว ป่าซาง ป่าซาง ศรีดอนมูล เชียงแสน แม่ทะลบ ไชยปราการ หย่วน เชียงคำ ปงเตา งาว ม่วงน้อย ป่าซาง โชคชัย ดอยหลวง ศรีดงเย็น ไชยปราการ อ่างทอง เชียงคำ แม่ตีบ งาว มะกอก ป่าซาง ปงน้อย ดอยหลวง หนองบัว ไชยปราการ เชียงม่วน เชียงม่วน หลวงใต้ งาว แม่แรง ป่าซาง หนองป่าก่อ ดอยหลวง ดอยเต่า ดอยเต่า บ้านมาง เชียงม่วน หลวงเหนือ งาว ต้นธง เมืองลำพูน งิ้ว เทิง ท่าเดื่อ ดอยเต่า สระ เชียงม่วน แจ้ห่ม แจ้ห่ม ในเมือง เมืองลำพูน งิ้ว เทิง บงตัน ดอยเต่า คือเวียง ดอกคำใต้ ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม บ้านกลาง เมืองลำพูน เชียงเคี่ยน เทิง บ้านแอ่น ดอยเต่า ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ บ้านสา แจ้ห่ม บ้านแป้น เมืองลำพูน ตับเต่า เทิง โปงทุ่ง ดอยเต่า ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ปงดอน แจ้ห่ม ประตูป่า เมืองลำพูน ปล้อง เทิง มืดกา ดอยเต่า ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ เมืองมาย แจ้ห่ม ป่าสัก เมืองลำพูน แม่ลอย เทิง เชิงดอย ดอยสะเก็ด บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ แม่สุก แจ้ห่ม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน เวียง เทิง ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด บ้านปิน ดอกคำใต้ วิเชตนคร แจ้ห่ม ริมปิง เมืองลำพูน ศรีดอนไชย เทิง ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด บุญเกิด ดอกคำใต้ เถินบุรี เถิน เวียงยอง เมืองลำพูน สันทรายงาม เทิง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด ป่าซาง ดอกคำใต้ นาโป่ง เถิน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน หงาว เทิง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ แม่ถอด เถิน หนองช้างคืน เมืองลำพูน หนองแรด เทิง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด สันโค้ง ดอกคำใต้ แม่ปะ เถิน หนองหนาม เมืองลำพูน ป่าแงะ ป่าแดด ป่าลาน ดอยสะเก็ด หนองหล่ม ดอกคำใต้ แม่มอก เถิน เหมืองง่า เมืองลำพูน ป่าแดด ป่าแดด แม่คือ ดอยสะเก็ด ห้วยลาน ดอกคำใต้ แม่วะ เถิน เหมืองจี้ เมืองลำพูน โรงช้าง ป่าแดด แม่โป่ง ดอยสะเก็ด ขุนควร ปง ล้อมแรด เถิน อุโมงค์ เมืองลำพูน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด ควร ปง เวียงมอก เถิน ทากาศ แม่ทา สันมะค่า ป่าแดด ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด งิม ปง แจ้ซ้อน เมืองปาน ทาขุมเงิน แม่ทา ตาดควัน พญาเม็งราย สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด นาปรัง ปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ทาทุ่งหลวง แม่ทา เม็งราย พญาเม็งราย สันปูเลย ดอยสะเก็ด ปง ปง บ้านขอ เมืองปาน ทาปลาดุก แม่ทา แม่ต๋ำ พญาเม็งราย สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด ผาช้างน้อย ปง เมืองปาน เมืองปาน ทาแม่ลอบ แม่ทา แม่เปา พญาเม็งราย ดอยหล่อ ดอยหล่อ ออย ปง หัวเมือง เมืองปาน ทาสบเส้า แม่ทา ไม้ยา พญาเม็งราย ยางคราม ดอยหล่อ ดงเจน ภูกามยาว กล้วยแพะ เมืองลำปาง ก้อ ลี้ เจริญเมือง พาน สองแคว ดอยหล่อ แม่อิง ภูกามยาว ชมพู เมืองลำปาง ดงคำ ลี้ ดอยงาม พาน สันติสุข ดอยหล่อ ห้วยแก้ว ภูกามยาว ต้นธงชัย เมืองลำปาง นาทราย ลี้ ทรายขาว พาน โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงแรง ภูซาง ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ป่าไผ่ ลี้ ทานตะวัน พาน ม่อนปิ่น ฝาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นิคมพัฒนา เมืองลำปาง แม่ตืน ลี้ ธารทอง พาน แม่ข่า ฝาง ป่าสัก ภูซาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง แม่ลาน ลี้ ป่าหุ่ง พาน แม่คะ ฝาง ภูซาง ภูซาง บ้านค่า เมืองลำปาง ลี้ ลี้ ม่วงคำ พาน แม่งอน ฝาง สบบง ภูซาง บ้านเป้า เมืองลำปาง ศรีวิชัย ลี้ เมืองพาน พาน แม่สูน ฝาง จำป่าหวาย เมืองพะเยา บ้านแลง เมืองลำปาง วังผาง เวียงหนองล่อง แม่เย็น พาน เวียง ฝาง ท่าจำปี เมืองพะเยา บ้านเสด็จ เมืองลำปาง หนองยวง เวียงหนองล่อง แม่อ้อ พาน สันทราย ฝาง ท่าวังทอง เมืองพะเยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง หนองล่อง เวียงหนองล่อง เวียงห้าว พาน เขื่อนผาก พร้าว บ้านต๋อม เมืองพะเยา บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง สันกลาง พาน ทุ่งหลวง พร้าว บ้านต๊ำ เมืองพะเยา ปงแสนทอง เมืองลำปาง สันติสุข พาน น้ำแพร่ พร้าว บ้านตุ่น เมืองพะเยา พระบาท เมืองลำปาง สันมะเค็ด พาน บ้านโป่ง พร้าว บ้านสาง เมืองพะเยา พระบาท เมืองลำปาง หัวง้ม พาน ป่าตุ้ม พร้าว บ้านใหม่ เมืองพะเยา พิชัย เมืองลำปาง ดอยลาน เมืองเชียงราย ป่าไหน่ พร้าว แม่กา เมืองพะเยา เวียงเหนือ เมืองลำปาง ดอยฮาง เมืองเชียงราย แม่ปั๋ง พร้าว แม่ต๋ำ เมืองพะเยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง ท่าสาย เมืองเชียงราย แม่แวน พร้าว แม่นาเรือ เมืองพะเยา สวนดอก เมืองลำปาง ท่าสุด เมืองเชียงราย เวียง พร้าว แม่ปืม เมืองพะเยา หัวเวียง เมืองลำปาง นางแล เมืองเชียงราย สันทราย พร้าว แม่ใส เมืองพะเยา ดอนไฟ แม่ทะ บ้านดู่ เมืองเชียงราย โหล่งขอด พร้าว เวียง เมืองพะเยา นาครัว แม่ทะ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ สันป่าม่วง เมืองพะเยา น้ำโจ้ แม่ทะ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เจริญราษฎร์ แม่ใจ บ้านกิ่ว แม่ทะ แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ บ้านเหล่า แม่ใจ บ้านบอม แม่ทะ แม่ยาว เมืองเชียงราย ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ ป่าแฝก แม่ใจ ป่าตัน แม่ทะ รอบเวียง เมืองเชียงราย ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ แม่ใจ แม่ใจ แม่ทะ แม่ทะ ริมกก เมืองเชียงราย ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ แม่สุก แม่ใจ แม่ทะ แม่ทะ เวียง เมืองเชียงราย พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ศรีถ้อย แม่ใจ วังเงิน แม่ทะ สันทราย เมืองเชียงราย ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ สันดอนแก้ว แม่ทะ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ หัวเสือ แม่ทะ ห้วยสัก เมืองเชียงราย วัดเกต เมืองเชียงใหม่ ผาปัง แม่พริก จอมสวรรค์ แม่จัน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ พระบาทวังตวง แม่พริก จันจว้า แม่จัน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระบาทวังตวง แม่พริก จันจว้าใต้ แม่จัน หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ แม่ปุ แม่พริก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ แม่พริก แม่พริก ป่าซาง แม่จัน หายยา เมืองเชียงใหม่ จางเหนือ แม่เมาะ ป่าตึง แม่จัน กองแขก แม่แจ่ม นาสัก แม่เมาะ แม่คำ แม่จัน แจ่มหลวง แม่แจ่ม บ้านดง แม่เมาะ แม่จัน แม่จัน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม บ้านดง แม่เมาะ แม่ไร่ แม่จัน ท่าผา แม่แจ่ม แม่เมาะ แม่เมาะ ศรีค้ำ แม่จัน บ้านจันทร์ แม่แจ่ม สบป้าด แม่เมาะ สันทราย แม่จัน บ้านทับ แม่แจ่ม ทุ่งฮั้ว วังเหนือ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม ร่องเคาะ วังเหนือ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่แดด แม่แจ่ม วังแก้ว วังเหนือ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม วังซ้าย วังเหนือ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง แม่ศึก แม่แจ่ม วังใต้ วังเหนือ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว กื้ดช้าง แม่แตง วังทรายคำ วังเหนือ ดงมะดะ แม่ลาว ขี้เหล็ก แม่แตง วังทอง วังเหนือ บัวสลี แม่ลาว ช่อแล แม่แตง วังเหนือ วังเหนือ ป่าก่อดำ แม่ลาว บ้านช้าง แม่แตง นายาง สบปราบ โป่งแพร่ แม่ลาว บ้านเป้า แม่แตง แม่กัวะ สบปราบ เจดีย์หลวง แม่สรวย ป่าแป๋ แม่แตง สบปราบ สบปราบ ท่าก๊อ แม่สรวย เมืองก๋าย แม่แตง สมัย สบปราบ ป่าแดด แม่สรวย แม่แตง แม่แตง ทุ่งงาม เสริมงาม แม่พริก แม่สรวย แม่หอพระ แม่แตง เสริมกลาง เสริมงาม แม่สรวย แม่สรวย สบเปิง แม่แตง เสริมขวา เสริมงาม วาวี แม่สรวย สบเปิง แม่แตง เสริมซ้าย เสริมงาม ศรีถ้อย แม่สรวย สันป่ายาง แม่แตง ปงยางคก ห้างฉัตร เกาะช้าง แม่สาย สันมหาพน แม่แตง เมืองยาว ห้างฉัตร บ้านด้าย แม่สาย อินทขิล แม่แตง แม่สัน ห้างฉัตร โป่งงาม แม่สาย ขี้เหล็ก แม่ริม วอแก้ว ห้างฉัตร โป่งผา แม่สาย ดอนแก้ว แม่ริม เวียงตาล ห้างฉัตร แม่สาย แม่สาย โป่งแยง แม่ริม หนองหล่ม ห้างฉัตร เวียงพางคำ แม่สาย แม่แรม แม่ริม ห้างฉัตร ห้างฉัตร ศรีเมืองชุม แม่สาย แม่สา แม่ริม ห้วยไคร้ แม่สาย ริมใต้ แม่ริม ท่าข้าม เวียงแก่น ริมเหนือ แม่ริม ปอ เวียงแก่น สะลวง แม่ริม ม่วงยาย เวียงแก่น สันโป่ง แม่ริม หล่ายงาว เวียงแก่น ห้วยทราย แม่ริม ดอนศิลา เวียงชัย เหมืองแก้ว แม่ริม ผางาม เวียงชัย ดอนเปา แม่วาง เมืองชุม เวียงชัย ทุ่งปี้ แม่วาง เวียงชัย เวียงชัย ทุ่งรวงทอง แม่วาง เวียงเหนือ เวียงชัย บ้านกาด แม่วาง ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง แม่วิน แม่วาง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง ทาเหนือ แม่ออน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง บ้านสหกรณ์ แม่ออน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า แม่ทา แม่ออน ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า ห้วยแก้ว แม่ออน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า ออนกลาง แม่ออน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า ออนเหนือ แม่ออน เวียง เวียงป่าเป้า ท่าตอน แม่อาย เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า บ้านหลวง แม่อาย สันสลี เวียงป่าเป้า มะลิกา แม่อาย แม่นาวาง แม่อาย แม่สาว แม่อาย แม่อาย แม่อาย สันต้นหมื้อ แม่อาย เปียงหลวง เวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง แสนไห เวียงแหง บ่อแก้ว สะเมิง แม่สาบ สะเมิง ยั้งเมิน สะเมิง สะเมิงใต้ สะเมิง สะเมิงเหนือ สะเมิง แช่ช้าง สันกำแพง ต้นเปา สันกำแพง ทรายมูล สันกำแพง บวกค้าง สันกำแพง แม่ปูคา สันกำแพง ร้องวัวแดง สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง ห้วยทราย สันกำแพง ออนใต้ สันกำแพง ป่าไผ่ สันทราย เมืองเล็น สันทราย แม่แฝก สันทราย แม่แฝกใหม่ สันทราย สันทรายน้อย สันทราย สันทรายหลวง สันทราย สันนาเม็ง สันทราย สันป่าเปา สันทราย สันพระเนตร สันทราย หนองหาร สันทราย หนองแหย่ง สันทราย ท่าวังพร้าว สันป่าตอง ทุ่งต้อม สันป่าตอง ทุ่งสะโตก สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง บ้านกลาง สันป่าตอง บ้านแม สันป่าตอง มะขามหลวง สันป่าตอง มะขุนหวาน สันป่าตอง แม่ก๊า สันป่าตอง ยุหว่า สันป่าตอง สันกลาง สันป่าตอง ขัวมุง สารภี ชมภู สารภี ไชยสถาน สารภี ดอนแก้ว สารภี ท่ากว้าง สารภี ท่าวังตาล สารภี ป่าบง สารภี ยางเนิ้ง สารภี สันทราย สารภี สารภี สารภี หนองผึ้ง สารภี หนองแฝก สารภี ขุนคง หางดง น้ำแพร่ หางดง บ้านปง หางดง บ้านแหวน หางดง สบแม่ข่า หางดง สันผักหวาน หางดง หนองแก๋ว หางดง หนองควาย หางดง หนองตอง หางดง หางดง หางดง หารแก้ว หางดง นาเกียน อมก๋อย ม่อนจอง อมก๋อย แม่ตื่น อมก๋อย ยางเปียง อมก๋อย สบโขง อมก๋อย อมก๋อย อมก๋อย นาคอเรือ ฮอด บ่อสลี ฮอด บ่อหลวง ฮอด บ้านตาล ฮอด หางดง ฮอด ฮอด ฮอด

Go to Top