ระบบชุดไมค์ประชุมไร้สาย

wireless conference system

ITC TS-W100MS

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi จาก ITC

 

 WIFI Wireless Conference (delegate unit)

ราคา  บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

 WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ราคา  บาท

1 AP Transmitter

ราคา บาท

 ลำโพงไร้สายWiFi

WIFI Ceiling Speaker

 

 

 

 

ไมค์ประชุมไร้สาย

ระบบชุุดไมค์ประชุมไร้สาย Wireless Conference System

ระบบชุดไมค์ประชุมไร้สาย Wireless Conference System

 

 

ชุดควบคุมระบบไมค์ประชุมไร้สายดิจิตอล WiFi

 WIFI Wireless Conference Controller

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

  WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 WIFI Wireless Conference (delegate unit)

 AP Transmitter

 

Go to Top