สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ(Products&Service)

ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา รับออกแบบ รับจัดหา จำหน่าย ซ่อมบำรุง

1.ระบบกล้องวงจรปิด (Close Circuit Television System)

2.ระบบกระจายเสียงสาธารณะ(Public Address System)

3.ไฟจราจร อุปกรณ์จราจร สัญญาณไฟกระพริบ  ป้ายบอกทาง

4.พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด โซลาร์เซลล์

5.ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 

 

สอบถามรายละเอียดโทร 086-317-5577 /0896080077

Go to Top