คำถามที่เจอบ่อยๆ

คำถามที่มีคนโทรมาถามบ่อยๆ(ลองอ่านดูครับอาจจะช่วยให้หายสงสัยได้หรือไม่ก็มีคำถามมากขึ้น ครับ)

1.ระบบเสียงไร้สาย กับระบบเสียงตามสาย จะเลือกแบบไหนดี?

ตอบ# ทั้ง2แบบต่างก็มีข้อดี ข้อด้อยที่ตรงข้ามกัน การออกแบบจึงพิจารณาจากวัตถุประสงค์ และอุปสรรค หรือขีดจำกัดต่างๆของการนำไปใช้งานเป็นหลัก เช่น ในพื้นที่กระจายเสียง ในที่โล่งกว้าง แต่ละจุดลำโพงต้องติดห่างกันไกลเกิน500เมตรขึ้นไป  เดินสายลำบาก  ระยะลำโพงตัวไกลสุดเกิน 2กิโลเมตรขึ้นไป แบบนี้ระบบไร้สายจะต้องเป็นตัวเลือกก่อน แต่หากเป็นพื้นที่ภายในอาคาร หรือภายนอกที่ไม่ไกลมาก ไม่เกิน 2กิโลเมตร การเดินสายทำได้ง่าย การติดลำโพงไม่ห่างกันมากหรือต้องติดตามทางที่สายผ่านอยู่แล้ว แบบนี้เราควรเลือกระบบตามสายก่อน หรือถ้าดูจากงบประมาณที่ตั้งไว้เบื้องต้นได้ เช่น ถ้าไม่เกิน100,000 แนะนำว่าตามสายตอบโจทย์มากกว่า  ส่วนระบบไร้สายใช้งบเริ่มต้นมากกว่าแน่นอน ฟันธงไปเลย จะได้ไม่ต้องคิดให้ปวดหัว ทั้งนี้การเลือกใช้ยังมีแง่อื่นอีกหลายประเด็น เบื้องต้นลองศึกษาจากตารางเปรียบเทียบระบบเสียงตามสายและไร้สายแบบต่างๆที่9itสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางก่อนก็ได้ครับหากท่านต้องการคำแนะนำกรุณาเตรียมข้อมูลความต้องการ งบประมาณ ข้อจำกัด หรืออื่นไว้เพื่อสอบถามเราได้ ที่มือถือ/Line 0863175577 / 0896080077 เต้ครับ

2. ในอาคารไม่อยากเดินสายใช้ระบบกระจายเสียงไร้สายได้ไหม?

ตอบ#  สามารถใช้ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใชัทั้งระบบต้องมีผสมผสาน เนื่องจากคลื่นวิทยุไม่สามารถทะลุผ่านผนัง หรือ กำแพงห้องได้  สัญญาณมีโอกาสสูญหาย หรือไม่ชัดเจน อีกทั้งค่าใช้จ่ายอาจมากกว่าแบบใช้สาย  ยกเว้นในอาคารที่โล่งอาจพิจารณาใช้ได้  หรือเลือหใช้ระบบเสียงผ่านเครือข่าย IP Network Audio แทน หากมีเคสที่จำเป็นต้องใช้จริงๆสามารถปรึกษาทีมงานได้ มือถือ/Line 0863175577 / 0896080077 เต้ครับ

Go to Top