ระบบเสียงผ่าน Internet

ระบบเสียงไร้สายสมาร์ทซิตี้2

รูปแบบของการกระจายเสียง ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศตามสาย ผ่านเครือข่านอินเทอร์เน็ต Audio Over Internet Broadcast System

net7

ทดลองฟังเสียงระบบประกาศเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต