Posts tagged ไมค์ไร้สาย

ITC TS-W100MS

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi จาก ITC

 

 WIFI Wireless Conference (delegate unit)

ราคา  บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

 WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ราคา  บาท

1 AP Transmitter

ราคา บาท

 ลำโพงไร้สายWiFi

WIFI Ceiling Speaker

 

 

 

 

ไมค์ประชุมไร้สาย

ระบบชุุดไมค์ประชุมไร้สาย Wireless Conference System

ระบบชุดไมค์ประชุมไร้สาย Wireless Conference System

 

แท่นยืนบรรยายขยายเสียงเอนกประสงค์,amplifier mobile podium ,ชุดไมค์ประชุมไร้สายอัจฉริยะ ,
ชุดไมค์ประชุมไร้สายอัจฉริยะ ,
แท่นยืนบรรยายขยายเสียงเอนกประสงค์ amplifier mobile podium ชุดไมค์ประชุมไร้สายอัจฉริยะ
ชุดไมค์ประชุมไร้สายอัจฉริยะ เหมาะสำหรับการใช้จัดห้องประชุม ในยุค New Normal เว้นระยะห่างการประชุมได้โดยสะดวกโดยเฉพาะในการประชุมสภาเทศบาล มีก้านไมค์ประชุมยาว 60 เซนติเมตร สามารถยืน แถลง อภิปรายในที่ประชุมได้อย่างสง่างาม

 

ชุดควบคุมระบบไมค์ประชุมไร้สายดิจิตอล WiFi

 WIFI Wireless Conference Controller

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

  WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 WIFI Wireless Conference (delegate unit)

 AP Transmitter

 

Go to Top