Posts tagged ดอนเมือง

dpa-t2000-1 copy

เครื่องตั้งเวลาสำหรับระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไอพี (แบบแยกคนละเครื่อง)

เสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย  ระบบเสียงไร้สายหมู่บ้าน ระบบเสียงไร้สายเทศบาล ระบบเสียงไร้สาย สำหรับ อบต

9audio_Smart_city650901-2_9audio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องตั้งเวลาสำหรับระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไอพี  ตัวนี้เป็นแบบแยกภายนอกสำหรับชุดควบคุมระบบเสียงไร้ หรือตามสายที่ไม่มีชุดตั้งเวลาภายในตัว ราคาพิเศษ

ตั้งเวลา 99 ลำดับการทำงานต่อวัน

ช่องต่อจ่ายไฟอุปกรณ์ภายนอก 4 ช่อง

เครื่องตั้งเวลาประกาศเสียงเพลงก่อนเข้างาน เลิกงาน เครื่องตั้งเวลา เครื่องตั้งเวลา กริ่งโรงงาน โรงเรียน -เสียงกริ่งโรงงาน แบบตั้งเวลา เสียงกริ่ง ออด

 

X DPA-2000X DPA-T200X ขายX จำหน่ายX ซ่อมX ติดตั้งX นายออดิโอX บริการX ระบบเสียงตามสายX ระบบเสียงไร้สายX ระบบเสียงไอพีX รับติดตั้งX ราคาX สำหรับX ออดตั้งเวลาX ออดบอกเวลาX ออดพักเบรกX ออดอิเล็กทรอนิกส์X ออดเข้างานX ออดเวลาเลิกงานX ออดเวาลาพักX ออดเสียงดนตรีX ออดไฟฟ้าX เครื่องตั้งเวลา

ibs-tx

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting System) สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต

 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย และระบบ สัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์

ตัวอย่างการใช้งานระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์ในแบบต่างๆ

รูปแบบที่ 1 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ที่มีขนาดใหญ่ โดยในแต่ละหมู่บ้านก็สามารถจะเลือกประกาศภายในแต่ละหมู่หรือจัดรายการเองได้ด้วย หากกรณีต้องการรับสัญญาณเสียงจากเทศบาลฯ/อบต. ก็สามารถเลือกกลับมาได้ ซึ่งแบบนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม086-375577-
ID Line 0863175577

รูปแบบที่ 2 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้านขนาดไม่ใหญ่มาก หรือแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ และไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเอง แต่ต้องการกระจายลำโพงให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นกลุ่มโดยสามารถรองรับลำโพงได้ถึง 10 ชุดต่อกลุ่ม และจะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม 086-375577-
ID Line 0863175577
รูปแบบที่ 3 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณตั้งแต่ กรุณาสอบถาม086-375577-
ID Line 0863175577
รูปแบบที่ 4 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 3 แต่จะเพิ่มชุดแผงจ่ายไฟพลังแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ และไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม086-375577-
ID Line 0863175577
รูปแบบที่ 5 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 2และ3 (ขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงและระยะที่ต้องการกระจายเสียง)แต่ตำแหน่งติดตั้งจะมีเสาหอกระจายข่าวสูง 10 เมตรขึ้นไปเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น โดยจะมีส่วนที่เป็นหอกระจายข่าวเพิ่มขึ้นนั่นเอง(ราคาขึ้นอยู่กับแบบของหอกระจายข่าว)

สนใจสินค้าสอบถามรายละเอียด 086-3175577 Line 0863175577 คุณเต้

 

 

Go to Top